Bài giảng Kế toán thực hành trên máy vi tính - Chương 6: Nghiệp vụ công cụ dụng cụ

Bài giảng Kế toán thực hành trên máy vi tính - Chương 6: Nghiệp vụ công cụ dụng cụ. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: công tác nhập số dư công cụ dụng cụ ban đầu; khai báo công cụ dụng cụ; ghi tăng công cụ dụng cụ; ghi giảm công cụ dụng cụ; điều chuyển công cụ dụng cụ; báo cáo; kết chuyển công cụ dụng cụ đã xuất sử dụng trong năm;... Mời các bạn cùng tham khảo!