Bài giảng Kế toán thực hành trên máy vi tính - Chương 11: Nghiệp vụ kế toán thuế

Bài giảng Kế toán thực hành trên máy vi tính - Chương 11: Nghiệp vụ kế toán thuế. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: lập bảng kê mua vào; lập bảng kê bán ra; khấu trừ thuế; tờ khai thuế; nộp thuế;... Mời các bạn cùng tham khảo!