Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 1 - Hồ Thị Bích Nhơn

Bài giảng giúp người học có thể giải thích định dạng và các thông tin trên BCTC, giải thích kết cấu và thông tin trên Bảng cân đối kế toán, giải thích kết cấu và thông tin trên BCKQHĐKD, đánh giá mối quan hệ giữa BCĐKT và BCKQHĐKD, giải thích kết cấu và thông tin trên BCLCTT, giải thích kết cấu và thông tin trên thuyết minh BCTC. Mời các bạn cùng tham khảo.