Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 1 (phần 2) - ThS. Trần Tuyết Thanh

Chương 1 (phần 2) cung cấp cho người học các kiến thức về kế toán xuất nhập khẩu ủy thác như: Thủ tục xuất nhập khẩu ủy thác, chứng từ xuất khẩu, chứng từ nhập khẩu, kế toán xuất khẩu uỷ thác,... Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.