Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 4 - Lý Thu Ngọc

Bài giảng "Kế toán quản trị - Chương 4: Lập dự toán ngân sách" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan lập dự toán ngân sách, quy trình lập dự toán, dự toán cho doanh nghiệp thương mại, dự toán cho doanh nghiệp dịch vụ. Mời các bạn cùng tham khảo.