Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 3 - TS. Trần Quang Trung

Chương 3 "Lập dự toán sản xuất kinh doanh" trong bài giảng Kế toán quản trị trình bày các vấn đề chung của dự toán sản xuất kinh doanh, khái quát hệ thống dự toán sản xuất kinh doanh, định mức chi phí, lập dự toán sản xuất kinh doanh,... Với các bạn chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng thì đây là tài liệu tham khảo hữu ích.