Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 2 - Lý Thu Ngọc

Bài giảng "Kế toán quản trị - Chương 2: Chi phí và phân loại chi phí" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về chi phí, chi phí sản xuất và chi phí ngoài sản xuất, chi phí trực tiếp và chi phí gián tiếp, chi phí liên quan đến việc ra quyết định, biến phí và định phí. Mời các bạn cùng tham khảo.