Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 1 - Lý Thu Ngọc

Bài giảng "Kế toán quản trị - Chương 1: Giới thiệu kế toán quản trị" cung cấp cho người học các kiến thức: Chức năng quản lý trong tổ chức, vai trò của thông tin trong việc đưa ra quyết định, bản chất của kế toán quản trị,... Mời các bạn cùng tham khảo.