Bài giảng Kế toán ngân hàng: Chương 1 - ThS. Lương Huỳnh Anh Thư

Bài giảng Kế toán ngân hàng - Chương 1 Tổng quan kế toán ngân hàng cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, đối tượng, mục tiêu của Kế toán Ngân hàng; Đặc điểm của Kế toán Ngân hàng. Mời các bạn cùng tham khảo.