Bài giảng Kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp: Chương 8 - Vũ Quốc Vững

Bài giảng chương 8 cung cấp những kiến thức về báo cáo tài chính. Thông qua chương này người học có thể nắm bắt được các nội dung cơ bản như khái niệm, ý nghĩa báo cáo tài chính; trách nhiệm, thời hạn lập và gửi báo cáo tài chính; nội dung và phương pháp lập báo cáo;... Mời các bạn cùng tham khảo.