Bài giảng Kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp: Chương 7 - Vũ Quốc Vững

Bài giảng chương 7 trang bị cho người học những hiểu biết về kế toán các khoản chi. Các nội dung chính được trình bày trong chương này gồm: Nhiệm vụ kế toán các khoản chi, kế toán chi hoạt động, kế toán chi dự án. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.