Bài giảng Kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp: Chương 6 - Vũ Quốc Vững

Chương 6 trình bày về kế toán nguồn kinh phí và các khoản thu. Các nội dung chính trong chương này gồm có: Nhiệm vụ kế toán nguồn kinh phí, nguồn kinh phí hoạt động, kế toán nguồn kinh phí dự án, kế toán nguồn kinh phí theo đơn đặt hàng,... Mời các bạn cùng tham khảo.