Bài giảng Hướng dẫn vẽ ghi

Bài giảng có kết cấu nội dung giới thiệu về công trình, địa điểm, những công tác chuẩn bị. Tài liệu được biên soạn chủ yếu phục vụ người học và những người hướng dẫn mới chưa tích lũy đủ kinh nghiệm cần thiết. Trong tài liệu, nội dung vẽ đo bằng phương pháp thủ công là nội dung được trình bày chủ yếu, nhằm phục vụ cho mục đích rèn luyện kỹ năng quan sát nắm bắt hình ảnh, rèn luyện tay vẽ, phát huy tính tích cực chủ động và sáng tạo cho người học.