Bài giảng Hoạch định ngân sách vốn đầu tư - Chuyên đề 5: Phân tích rủi ro dự án

Chuyên đề 5 của bài giảng này cung cấp đến người học tổng quan về phân tích rủi ro dự án, phương pháp phân tích độ nhạy, phân tích hòa vốn, phân tích rủi ro dựa trên xác suất,... Mời các bạn cùng tham khảo.