Bài giảng Hóa sinh - Chương 9: Hóa học acid nucleic

"Bài giảng Hóa sinh - Chương 9: Hóa học acid nucleic" được biến soạn nhằm cung cấp đến người học về đại cương; acid nucleic, thành phần cấu tạo của acid nucleic, chức năng sinh học của nucleotide, chất tổng hợp dùng trong trị liệu, cấu trúc acid nucleic...