Bài giảng Hóa sinh – Chương 7: Cấu trúc acid amin và protein

"Bài giảng Hóa sinh – Chương 7: Cấu trúc acid amin và protein" với các kiến thức về đại cương, phân loại, hóa học lập thể, tính chất vật lý, cấu tạo hóa học của cai am in, peptide, protein.