Bài giảng Hóa sinh – Chương 6: Chuyển hóa lipid

Mời các bạn cùng tham khảo "Bài giảng Hóa sinh – Chương 6: Chuyển hóa lipid" để nắm chi tiết các nội dung về tiêu hóa và hấp thu lipid trong thức ăn; thoái hóa lipid; sinh tổng hợp lipid; chuyển hóa cholesterol; chuyển hóa lipoprotein.