Bài giảng Hóa sinh – Chương 3: Cấu trúc glucid

"Bài giảng Hóa sinh – Chương 3: Cấu trúc glucid" với các nội dung đại cương glucid; monosaccarid; disaccarid; polysaccarid; polysaccarid phức tạp. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết hơn nội dung.