Bài giảng Hóa sinh – Chương 2: Chuyển hóa, oxi hóa sinh học, chu trình acid citric

"Bài giảng Hóa sinh – Chương 2: Chuyển hóa, oxi hóa sinh học, chu trình acid citric" trang bị cho người học những kiến thức về chuyển hóa các chất, oxy hóa sinh học, chu trình acid citric.