Bài giảng Hóa sinh - Chương 10: Chuyển hóa nucleic acid

"Bài giảng Hóa sinh - Chương 10: Chuyển hóa nucleic acid" giúp các bạn nắm được kiến thức về thoái hóa; tổng hợp nucleotide; tổng hợp mới purine; tổng hợp mới pyrimidin; một số bệnh liên quan như gout.