Bài giảng Hóa sinh – Chương 1: Enzym và xúc tác sinh học

"Bài giảng Hóa sinh – Chương 1: Enzym và xúc tác sinh học" giúp người học nắm được các kiến thức đại cương về enzyme; các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt độ của enzyme; động học và sự ức chế enzyme; kiểm soát hoạt động của enzym.