Bài giảng Hình ảnh cho trang web

Bài giảng Hình ảnh cho trang web được biên soạn nhằm giúp cho các bạn biết được tiêu chí hình ảnh cho báo chí; biên tập ảnh cơ bản; đạo đức biên tập ảnh báo chí và một số kiến thức khác. Với các bạn chuyên ngành Báo chí thì đây là tài liệu hữu ích.