Bài giảng Hệ tiết niệu - Ths.Bs Lê Quốc Tuấn

Tham khảo "Bài giảng Hệ tiết niệu" sẽ giúp các bạn năm được cấu trúc giải phẫu và mô học của thận, nắm được chức năng lọc, tái hấp thu và bài tiết của một nepphron.