Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán nâng cao: Chương 2 - ThS. Nguyễn Thanh Tùng

Bài giảng "Hệ thống thông tin kế toán nâng cao - Chương 2: Công cụ kỹ thuật mô tả hệ thống" cung cấp cho người học các kiến thức về sơ đồ dòng dữ liệu, lưu đồ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.