Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán: Bài 6 - PGS.TS. Trần Quý Liên

"Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán - Bài 6: Hệ thống thông tin kế toán chu trình bán hàng" được biên soạn với mục tiêu giúp các bạn nắm được các kiến thức về khái quát chung về chu trình bán hàng; quy trình thông tin kế toán trong chu trình bán hàng; các rủi ro tiềm ẩn và vấn đề kiểm soát thông tin trong chu trình bán hàng.