Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán - Bài 2: Các công cụ mô tả hệ thống thông tin kế toán

'Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán - Bài 2: Các công cụ mô tả hệ thống thông tin kế toán' được biên soạn giúp người học hiểu được ý nghĩa của việc mô tả hệ thống thông tin kế toán bằng các công cụ; kỹ thuật mô tả hệ thống thông tin kế toán bằng các công cụ sơ đồ dòng dữ liệu và lưu đồ tài liệu, lưu đồ hệ thống để đọc, hiểu và mô tả hệ thống; phân tích ưu nhược điểm của các công cụ mô tả.