Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 2: Đề cương chi tiết - ThS. Vũ Quốc Thông

Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 2 cung cấp cho sinh viên những kiến thức tổng quan về hệ thống thông tin hướng tích hợp bao gồm thiết kế và kiểm soát hệ thống kế toán trong môi trường máy, các quy trình kế toán cơ bản cũng như đánh giá kế toán máy qua các phần mềm kế toán. Bài giảng gồm có 6 chương, mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt đầy đủ nội dung của bài giảng.