Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 2: Chương 2 - ThS. Vũ Quốc Thông

Chương 2 trang bị cho người học những hiểu biết về tài liệu hóa hệ thống thông tin kế toán. Sau khi học xong chương này, sinh viên có thể giải thích được tầm quan trọng của tài liệu hóa hệ thống, biết cách ứng dụng các công cụ tài liệu hóa hệ thống để mô tả hệ thống thông tin kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo.