Bài giảng Hệ thần kinh: Bài 2 - Hệ thần kinh tự chủ

Bài giảng Hệ thần kinh: Bài 2 - Hệ thần kinh tự chủ sẽ giúp các bạn phân biệt được hệ thần kinh soma và hệ thần kinh tự chủ; nêu được ảnh hưởng của hệ thần kinh giao cảm đối với giao cảm trên các cơ quan. Mời các bạn tham khảo!