Bài giảng Hệ nội tiết - Ths.Bs Lê Quốc Tuấn

Tham khảo bài giảng "Hệ nội tiết" sẽ giúp các bạn năm được quy luật hoạt động chung của hệ thống nội tiết và nắm được chức năng của một số tuyến nội tiết chính trong cơ thể. Mời các bạn tham khảo!