Bài giảng Hệ máu

Nội dung chính của "Bài giảng Hệ máu" sẽ giúp các bạn nêu được các thành phần và chức năng chính của máu; các thành phần và chức năng của huyết tương. Mô tả được cấu trúc, chức năng và các chất cần thiết cho sự thành lập của hồng cầu. Mời các bạn tham khảo!