Bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam: Chương 4 - Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM

Bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam: Chương 4 Đường lối công nghiệp hóa cung cấp cho người học những kiến thức như: Công nghiệp hóa thời kỳ trước đổi mới; Công nghiệp hóa thời kỳ đổi mới. Mời các bạn cùng tham khảo!