Bài giảng Dự án phòng, chống HIV/AIDS - BS. Trần Nguyễn Du

Bài giảng Dự án phòng, chống HIV/AIDS do BS. Trần Nguyễn Du trình bày các nội dung chính sau: Sơ lược đặc điểm tình hình HIV/AIDS tại Việt Nam; Lĩnh vực thuộc dự án phòng chống HIV/AIDS; Các hoạt động thuộc dự án phòng chống HIV/AIDS. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.