Bài giảng Dự án đầu tư: Chương 5 - ThS. Nguyễn Tấn Phong

Bài giảng "Dự án đầu tư - Chương 5: Phân tích rủi ro dự án" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Quan điểm về rủi ro, khái niệm về rủi ro, quy trình phân tích rủi ro, vai trò của việc phân tích rủi ro, kiểm soát rủi ro, kỹ thuật đánh giá rủi ro, phân tích độ nhạy,... Mời các bạn cùng tham khảo.