Bài giảng Điều trị gãy xương do loãng xương mô hình liên kết liên chuyên khoa - TS.BS. CKII Lê Văn Tuấn

Bài giảng Điều trị gãy xương do loãng xương mô hình liên kết liên chuyên khoa do TS.BS. CKII Lê Văn Tuấn biên soạn trình bày các nội dung chính sau: Gãy xương do loãng xương; Chẩn đoán – Điều trị loãng xương; Mô hình liên kết liên chuyên khoa.