Bài giảng Điều hòa thân nhiệt - ThS. Nguyễn Thị Hoài Châu

Bài giảng "Điều hòa thân nhiệt" trình bày quá trình sinh nhiệt, quá trình thải nhiệt, phản xạ điều nhiệt. Để hiểu rõ hơn mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung bài giảng.