Bài giảng Đầu tư tài chính: Chương 6 - PGS.TS Trần Thị Thái Hà

Chương 6 - Giá và lợi suất của trái phiếu. Sau khi học xong chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Đặc điểm của trái phiếu, định giá trái phiếu, lợi suất của trái phiếu. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.