Bài giảng Đái tháo đường và nuôi dưỡng tĩnh mạch

Bài giảng "Đái tháo đường và nuôi dưỡng tĩnh mạch" giúp các bạn theo dõi quá trình nuôi dưỡng tĩnh mạch đặc biệt là các bệnh nhân đái tháo đường, Phát hiện hậu qua tăng glucose trong máu trong quá trình muôi dưỡng tĩnh mạch. Lập kế hoạch diều trị tăng glucose trong máu trên các bệnh nhân nuôi dưỡng tĩnh mạch.