Bài giảng Cơ cấu, tổ chức của Hội đồng nhân dân - Nguyễn Văn Mễ

Bài giảng "Cơ cấu, tổ chức của Hội đồng nhân dân" do Nguyễn Văn Mễ biên soạn bao gồm những nội dung về thường trực HĐND; các Ban Hội đồng nhân dân, văn phòng Hội đồng nhân dân và một số vấn đề khác. Mời các bạn tham khảo bài giảng để hiểu rõ hơn về những nội dung này.