Bài giảng Chương 3: Phân tích tài chính

Các thông số cơ bản của dự án, các công cụ tài chính dùng để phân tích dòng ngân lưu của dự án là những nội dung chính trong bài giảng chương 3 "Phân tích tài chính". Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài giảng để có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu.