Bài giảng Bệnh loãng xương - PGS.TS.BS Lê Anh Thư

Bài giảng Bệnh loãng xương gồm các nội dung chính sau: Đại cương về xương; Đại cương về bệnh loãng xương; Các giải pháp cho bệnh Loãng xương; Tình hình thực tế; Mối liên quan giữa loãng xương và thoái hóa xương. Mời các bạn cùng tham khảo!