Bài giảng Bê tông cốt thép: Chương 1 - ĐH Kiến trúc TP. HCM

Bài giảng Bê tông cốt thép: Chương 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Thế nào là bêtông cốt thép; Phân loại bê tông cốt thép; Ưu, nhược điểm và phạm vi sử dụng. Mời các bạn cùng tham khảo!