Bài giảng Bảo dưỡng và sữa chữa đường ô tô - Chương 7: Điều kiện đường và an toàn giao thông

Bài giảng Bảo dưỡng và sữa chữa đường ô tô - Chương 7: Điều kiện đường và an toàn giao thông, cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan về tình hình tai nạn giao thông ở Việt Nam và Thế giới; Các phương pháp đánh giá mức độ an toàn chạy xe của đường; Ảnh hưởng của các điều kiện đường đến an toàn chạy xe;....Mời các bạn cùng tham khảo!