Bài giảng Bảo dưỡng và sữa chữa đường ô tô - Chương 1: Các vấn đề chung

Bài giảng Bảo dưỡng và sữa chữa đường ô tô - Chương 1: Các vấn đề chung cung cấp cho người học những kiến thức như: Sự cần thiết và tầm quan trọng của bảo dưỡng sửa chữa đường ô tô; Hiện trạng giao thông vận tải đường bộ Việt Nam; Phân loại công tác bảo dưỡng sữa chữa đường ô tô. Mời các bạn cùng tham khảo!