Bài giảng Phân tích thiết kế thuật toán: Chương 1 - Nguyễn Văn Linh

Bài giảng "Phân tích thiết kế thuật toán - Chương 1: Kỹ thuật phân tích thuật toán" cung cấp các kiến thức giúp người đọc có thể" Hiểu được sự cần thiết phải phân tích đánh giá giải thuật, biết các tiêu chuẩn để đánh giá một giải thuật, hiểu khái niệm độ phức tạp của giải thuật, vận dụng được phương pháp thành lập phương trình đệ quy,... Mời các bạn cùng tham khảo.