600 essential words for the Toeic

600 Essential Words For The Toeic 3rd - 4th Edition (Kèm 2 CD)Đây là cuốn sách cung cấp những từ vựng cần thiết để luyện thi TOEIC - kỳ thi Trắc NgCuốn sách giúp bạn nắm vững những nền tảng cơ bản để hiểu những ngữ cảnh đặc biệt thường gặp trong một bài thi TOEIC. Mỗi chương giới thiệu một ngữ cảnh chuyên môn cụ thể và những từ mới kèm theo. hiệm Tiếng Anh Trong Giao Tiếp Quốc Tế (Test of English for International Communication).

Từ khóa: 600 essential words for the Toeic

374 p nguyenquynhanh 03/08/2019 111 0