3000 câu đàm thoại tiếng Trung - Phần 28

3000 câu đàm thoại tiếng Trung - Phần 28 gồm 100 câu giao tiếp cơ bản trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày, giúp bạn rèn luyện và trau dồi kỹ năng nói tiếng Trung một cách hiệu quả hơn. Ngoài ra, sau những mẫu câu tiếng Trung sẽ là phiên âm pinyin và nghĩa tiếng Việt tương ứng giúp những người mới bắt đầu học tiếng Trung sẽ biết được cách đọc và hiểu nghĩa dễ dàng hơn. Mời các bạn cùng luyện tập với 100 câu đàm thoại tiếng Trung ngay sau đây.