• Chăm sóc bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp

    Chăm sóc bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp

    Nội dung bài thuyết trình trình bày về việc áp dụng quy trình điều dưỡng, nhận định tình hình, chẩn đoán điều dưỡng, lập kế hoạch chăm sóc, thực hiện chăm sóc và đánh giá chăm sóc.

     17 p dainam 26/09/2017 489 10

Hướng dẫn khai thác thư viện số