• Bài giảng Chăm sóc người bệnh cấp cứu: Bài 2 - CNĐD. Nguyễn Thị Thu Hà

  Bài giảng Chăm sóc người bệnh cấp cứu: Bài 2 - CNĐD. Nguyễn Thị Thu Hà

  Bài giảng Chăm sóc người bệnh cấp cứu: Bài 2 Phân loại và chọn lọc nạn nhân với mục tiêu giúp các bạn có thể trình bày được phương pháp phân loại và chọn lọc nạn nhân, phân loại được nạn nhân trong cấp cứu ban đầu. Trình bày được mục đích của việc phân loại và chọn lọc nạn nhân. Áp dụng được trong công tác chăm sóc sức khoẻ ban...

   17 p dainam 24/10/2022 151 14

 • Bài giảng Chăm sóc người bệnh cấp cứu: Bài 4 - CNĐD. Nguyễn Thị Thu Hà

  Bài giảng Chăm sóc người bệnh cấp cứu: Bài 4 - CNĐD. Nguyễn Thị Thu Hà

  Bài giảng Chăm sóc người bệnh cấp cứu: Bài 4 Phòng chống sốc với mục tiêu giúp các bạn có thể phân loại sốc, trình bày triệu chứng và xử trí các loại sốc nói chung. Trình bày được nguyên nhân, triệu chứng và cách xử trí sốc phản vệ. Trình bày được các biện pháp dự phòng sốc. Áp dụng linh hoạt vào công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân.

   25 p dainam 24/10/2022 100 5

 • Bài giảng Chăm sóc người bệnh cấp cứu: Bài 5 - CNĐD. Nguyễn Thị Thu Hà

  Bài giảng Chăm sóc người bệnh cấp cứu: Bài 5 - CNĐD. Nguyễn Thị Thu Hà

  Bài giảng Chăm sóc người bệnh cấp cứu: Bài 5 Cấp cứu nạn nhân bỏng với mục tiêu giúp các bạn có thể trình bày được khái niệm về bỏng, các tác nhân gây bỏng. Trình bày được các cách phân loại bỏng. Trình bày cách xử trí, chăm sóc bỏng nói chung, các trường hợp bỏng đặc biệt. Áp dụng linh hoạt trong sơ cứu và chăm sóc bỏng tại tuyến cơ sở

   49 p dainam 24/10/2022 53 4

 • Bài giảng Chăm sóc người bệnh cấp cứu: Bài 6 - CNĐD. Nguyễn Thị Thu Hà

  Bài giảng Chăm sóc người bệnh cấp cứu: Bài 6 - CNĐD. Nguyễn Thị Thu Hà

  Bài giảng Chăm sóc người bệnh cấp cứu: Bài 6 Các phương pháp cầm máu với mục tiêu giúp các bạn có thể trình bày được các loại chảy máu, triệu chứng của mất máu nặng. Trình bày được các phương pháp sơ cứu nạn nhân chảy máu ngoài. Trình bày nguyên nhân, phát hiện, xử trí, chăm sóc nạn nhân chảy máu trong. Áp dụng sát thực trong công tác chăm...

   32 p dainam 24/10/2022 131 15

 • Bài giảng Chăm sóc người bệnh cấp cứu: Bài 7 - CNĐD. Nguyễn Thị Thu Hà

  Bài giảng Chăm sóc người bệnh cấp cứu: Bài 7 - CNĐD. Nguyễn Thị Thu Hà

  Bài giảng Chăm sóc người bệnh cấp cứu: Bài 7 Cấp cứu nạn nhân ngừng thở - ngừng tim cung cấp cho người học những kiến thức như: Ngừng hô hấp; Ngừng tuần hoàn; Nguyên tắc cấp cứu ban đầu; Phối hợp ép tim và thổi ngạt. Mời các bạn cùng tham khảo!

   35 p dainam 24/10/2022 184 13

 • Bài giảng Chăm sóc người bệnh cấp cứu: Bài 1 - CNĐD. Nguyễn Thị Thu Hà

  Bài giảng Chăm sóc người bệnh cấp cứu: Bài 1 - CNĐD. Nguyễn Thị Thu Hà

  Bài giảng Chăm sóc người bệnh cấp cứu: Bài 1 Tổ chức cấp cứu hàng loạt với mục tiêu giúp các bạn có thể trình bày được tầm quan trọng của cấp cứu hàng loạt; Trình bày được các nguyên lý cơ bản trong cấp cứu hàng loạt; Áp dụng linh hoạt trong công tác cấp cứu ban đầu ở tuyến cơ sở.

   26 p dainam 24/10/2022 56 7

 • Bài giảng Chăm sóc người bệnh cấp cứu: Bài 8 - CNĐD. Nguyễn Thị Thu Hà

  Bài giảng Chăm sóc người bệnh cấp cứu: Bài 8 - CNĐD. Nguyễn Thị Thu Hà

  Bài giảng Chăm sóc người bệnh cấp cứu: Bài 8 Sơ cứu gãy xương với mục tiêu giúp các bạn có thể trình bày được nguyên nhân, triệu chứng, phân loại gãy xương. Giải thích được các nguyên tắc cố định gãy xương. Áp dụng được các kỹ thuật để thực hành sơ cứu gãy xương trong học tập tiền lâm sàng và ở cộng đồng.

   50 p dainam 24/10/2022 110 12

 • Bài giảng Chăm sóc người bệnh cấp cứu: Bài 3 - CNĐD. Nguyễn Thị Thu Hà

  Bài giảng Chăm sóc người bệnh cấp cứu: Bài 3 - CNĐD. Nguyễn Thị Thu Hà

  Bài giảng Chăm sóc người bệnh cấp cứu: Bài 3 Sơ cứu vết thương với mục tiêu giúp các bạn có thể trình bày được cách đánh giá, sơ cứu các vết thương ở chân tay, đầu mặt cổ, ngực và bụng. Nêu được các bước xử trí một vết thương nói chung. Đánh giá, phân loại được vết thương và sơ cứu được 1 số vết thương. Áp dụng thành thạo,...

   19 p dainam 24/10/2022 100 13

 • Bài giảng Chăm sóc người bệnh cấp cứu: Bài 9 - CNĐD. Nguyễn Thị Thu Hà

  Bài giảng Chăm sóc người bệnh cấp cứu: Bài 9 - CNĐD. Nguyễn Thị Thu Hà

  Bài giảng Chăm sóc người bệnh cấp cứu: Bài 9 Vận chuyển người bị thương cung cấp cho người học những kiến thức như: Đại cương về vận chuyển người bị thương; Nguyên tắc vận chuyển người bị thương; Chuyển người bị thương bằng tay không; Chuyển người bị thương bằng cáng.

   27 p dainam 24/10/2022 113 13

 • Bài giảng Chăm sóc sức khỏe tâm thần cộng đồng - Ths. Bs. Nguyễn Tấn Đạt

  Bài giảng Chăm sóc sức khỏe tâm thần cộng đồng - Ths. Bs. Nguyễn Tấn Đạt

  Bài giảng Chăm sóc sức khỏe tâm thần cộng đồng do Ths. Bs. Nguyễn Tấn Đạt biên soạn trình bày các nội dung chính sau: Tình hình sức khỏe tâm thần trên thế giới và Việt Nam; Mục tiêu và các giải pháp chuyên môn kỹ thuật để thực hiện chương trình chăm sóc sức khỏe tâm thần tại cộng đồng; Mô tả chức năng, nhiệm vụ của tuyến y tế cơ sở...

   43 p dainam 24/10/2022 137 2

 • Bài giảng Chăm sóc và điều trị rối loạn chức năng sàn chậu - Bs. Nguyễn Thị Vĩnh Thành

  Bài giảng Chăm sóc và điều trị rối loạn chức năng sàn chậu - Bs. Nguyễn Thị Vĩnh Thành

  Bài giảng Chăm sóc và điều trị rối loạn chức năng sàn chậu do Bs. Nguyễn Thị Vĩnh Thành biên soạn trình bày các nội dung chính sau: Đánh giá rối loạn chức năng sàn chậu; Điều trị nội khoa; Điều trị phẫu thuật;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   12 p dainam 24/10/2022 127 9

 • Bài giảng Chăm sóc bệnh nhân thở máy dự phòng VAP theo mô hình trung tâm quốc gia về sức khỏe và y tế toàn cầu (NCGM) Nhật Bản

  Bài giảng Chăm sóc bệnh nhân thở máy dự phòng VAP theo mô hình trung tâm quốc gia về sức khỏe và y tế toàn cầu (NCGM) Nhật Bản

  Bài giảng Chăm sóc bệnh nhân thở máy dự phòng VAP theo mô hình trung tâm quốc gia về sức khỏe và y tế toàn cầu (NCGM) Nhật Bản trình bày các nội dung chính sau: Bệnh học và tiêu chuẩn chẩn đoán VAP; Bundle (nhóm giải pháp) dự phòng VAP; Nhóm giải pháp dự phòng VAP tại khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bạch Mai.

   41 p dainam 24/10/2022 100 9

Hướng dẫn khai thác thư viện số