• Bài giảng Quá trình viêm và sự phục hồi - Bùi Thị Thu Hằng

  Bài giảng Quá trình viêm và sự phục hồi - Bùi Thị Thu Hằng

  Bài giảng "Quá trình viêm và sự phục hồi - Bùi Thị Thu Hằng" được biên soạn với mục tiêu giúp người học giải thích được cơ chế, diễn biến của quá trình viêm; nêu được nguyên tắc xử trí viêm. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   42 p dainam 24/09/2023 0 0

 • Bài giảng Giáo dục sức khỏe

  Bài giảng Giáo dục sức khỏe

  Bài giảng "Giáo dục sức khỏe" được biên soạn với mục tiêu giúp người học trình bày được khái niệm, bản chất, mục đích và vai trò của giáo dục sức khỏe; nắm được các nguyên tắc và các kỹ năng giáo dục sức khỏe; các phương pháp và phương tiện giáo dục sức khỏe; các nội dung cần giáo dục sức khỏe tại cộng đồng. Mời các bạn cùng...

   36 p dainam 24/09/2023 0 0

 • Bài giảng Đạo đức nghề nghiệp ngành Y

  Bài giảng Đạo đức nghề nghiệp ngành Y

  Bài giảng "Đạo đức nghề nghiệp ngành Y" được biên soạn với mục tiêu giúp người học trình bày được những tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp ngành chăm sóc sắc đẹp; sử dụng được tư duy phản biện để phân tích các tình huống đúng và không đúng khi thực hiện hành nghề trong khuôn khổ đạo đức;... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   13 p dainam 24/09/2023 0 0

 • Bài giảng Kháng sinh, kháng khuẩn

  Bài giảng Kháng sinh, kháng khuẩn

  Bài giảng "Kháng sinh, kháng khuẩn" trình bày các nhóm thuốc kháng sinh sau: kháng sinh beta lactam; kháng sinh aminoglycosid; kháng sinh tetracyclin; cloramphenicol; kháng sinh macrolid; các lincomycin; kháng sinh polypeptid; các kháng sinh khác. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết!

   103 p dainam 24/09/2023 0 0

 • Bài giảng Tâm lý - giao tiếp - giáo dục sức khỏe trong thực hành điều dưỡng

  Bài giảng Tâm lý - giao tiếp - giáo dục sức khỏe trong thực hành điều dưỡng

  Bài giảng "Tâm lý - giao tiếp - giáo dục sức khỏe trong thực hành điều dưỡng" với mục tiêu giúp người học trình bày được các kỹ năng giao tiếp cơ bản; nắm được kỹ năng giao tiếp với đồng nghiệp; nêu được các kỹ năng giao tiếp với người bệnh và người nhà người bệnh. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết!

   71 p dainam 24/09/2023 0 0

 • Bài giảng Quản lý y tế - Chương 2: Tổ chức hệ thống y tế Việt Nam

  Bài giảng Quản lý y tế - Chương 2: Tổ chức hệ thống y tế Việt Nam

  Bài giảng Quản lý y tế - Chương 2: Tổ chức hệ thống y tế Việt Nam. Chương này cung cấp cho sinh viên những nội dung tổng quan để có thể phân tích được các nguyên tắc xây dựng hệ thống y tế Việt Nam; mô tả được mô hình chung tổ chức hệ thống y tế Việt Nam; trình bày được vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của các tuyến trong hệ thống y...

   25 p dainam 24/09/2023 0 0

 • Bài giảng Quản lý y tế - Chương 1: Giới thiệu về hệ thống y tế

  Bài giảng Quản lý y tế - Chương 1: Giới thiệu về hệ thống y tế

  Bài giảng Quản lý y tế - Chương 1: Giới thiệu về hệ thống y tế. Chương này cung cấp cho sinh viên những nội dung tổng quan để có thể trình bày khái niệm hệ thống y tế; mô tả mô hình hệ thống y tế của Tổ chức y tế thế giới (WHO); trình bày các đặc điểm chính của hệ thống y tế Việt Nam gắn với mô hình của Tổ chức y tế thế giới;......

   46 p dainam 24/09/2023 0 0

 • Bài giảng Quản lý y tế - Chương 3: Lãnh đạo và quản lý

  Bài giảng Quản lý y tế - Chương 3: Lãnh đạo và quản lý

  Bài giảng Quản lý y tế - Chương 3: Lãnh đạo và quản lý. Chương này cung cấp cho sinh viên những nội dung tổng quan để có thể phân biệt được các khái niệm lãnh đạo và quản lý; trình bày được vai trò và các đặc điểm của nhà lãnh đạo; phân tích được các phong cách lãnh đạo;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   49 p dainam 24/09/2023 0 0

 • Bài giảng Quản lý y tế - Chương 4: Hệ thống y tế dự phòng và cung cấp dịch vụ y tế dự phòng

  Bài giảng Quản lý y tế - Chương 4: Hệ thống y tế dự phòng và cung cấp dịch vụ y tế dự phòng

  Bài giảng Quản lý y tế - Chương 4: Hệ thống y tế dự phòng và cung cấp dịch vụ y tế dự phòng. Chương này cung cấp cho sinh viên những nội dung tổng quan để có thể trình bày được khái niệm và nội dung của hệ thống tổ chức y tế dự phòng; định hướng y tế dự phòng; trình bày được khái niệm và danh mục các dịch vụ y tế dự phòng chủ...

   30 p dainam 24/09/2023 0 0

 • Nghiên cứu một số đặc điểm mô bệnh học vết thương phần mềm do đạn thẳng súng bộ binh trên động vật thực nghiệm

  Nghiên cứu một số đặc điểm mô bệnh học vết thương phần mềm do đạn thẳng súng bộ binh trên động vật thực nghiệm

  Bài viết mô tả một số đặc điểm mô bệnh học vết thương phần mềm do đạn thẳng súng bộ binh trên động vật thực nghiệm. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả đặc điểm mô bệnh học các vết thương phần mềm gây ra bởi đạn thẳng súng bộ binh trên động vật thực nghiệm.

   6 p dainam 24/09/2023 0 0

 • Xác nhận phương pháp xét nghiệm sàng lọc rối loạn chuyển hóa bẩm sinh bằng kit NeoBase 2 trên hệ thống khối phổ XEVO TQD

  Xác nhận phương pháp xét nghiệm sàng lọc rối loạn chuyển hóa bẩm sinh bằng kit NeoBase 2 trên hệ thống khối phổ XEVO TQD

  Rối loạn chuyển hóa bẩm sinh là bệnh liên quan đến các yếu tố di truyền hiếm gặp ở trẻ, được gây ra bởi sự thiếu hụt các receptor, enzym, các protein vận chuyển, hoặc các yếu tố đồng vận trong quá trình chuyển hóa acid amin, acid béo và acid hữu cơ. Bài viết trình bày xác nhận phương pháp xét nghiệm sàng lọc rối loạn chuyển hóa bẩm sinh bằng kit...

   5 p dainam 24/09/2023 0 0

 • Đánh giá kết quả điều trị gãy kín đầu dưới hai xương cẳng chân bằng nẹp vít khóa tại Bệnh viện Thanh Nhàn

  Đánh giá kết quả điều trị gãy kín đầu dưới hai xương cẳng chân bằng nẹp vít khóa tại Bệnh viện Thanh Nhàn

  Bài viết Đánh giá kết quả điều trị gãy kín đầu dưới hai xương cẳng chân bằng nẹp vít khóa tại Bệnh viện Thanh Nhàn mô tả đặc điểm lâm sàng, X quang của gãy kín đầu dưới hai xương cẳng chân được phẫu thuật kết hợp xương bằng nẹp vít khóa tại Bệnh viện Thanh Nhàn từ tháng 06/2021 đến tháng 12/2022.

   7 p dainam 24/09/2023 0 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=dainam
getDocumentFilter3 strKey=LIBTAILIEU2_LIST_FILTERdainam280310vi